Sunday, 23 November 2008

Pembukaan kepada yang Ghaib

Oleh SYEIKH ABDUL QADIR AL-JILANI
Terjemahan Abdul Majid B. Haji Khatib

Syarahan Ketiga

Apabila seorang hamba Allah itu di uji oleh Allah, maka mula-mulanyadia akan cuba melepaskan dirinya dari ujian atau cabaran yang nenyusahkannya itu. Jika ia tdak Berjaya, ia akan meminta pertolangan dari orang lain seperti raja-raja atau orang-orang yang berkuasa, orang-orang dunia, orang-orang hartawan; dan jika ia sakit, ia akan pergi meminta pertolongan doktor atau bomoh. Jika ini pun tidak Berjaya, maka kembalilah ia mengadapkan wajahnya kepada Allah s.w.t dan memohon sambil merayu kepadaNya. Selagi ia boleh menolong dirinya, dia tidak akan meminta pertolongan orang lain. Selagi pertolongan orang lain didapatinya, dia tidak akan meminta pertolongan Allah s.w.t.

Jika dia tidak dapat pertolonga Allah, maka berterusanlah ia merayu, solat, berdoa dan menyerahkan dirinya denganpenuhharapan dan cemasterhadap Allah s.w.t., Allah tidak akn menerima rayuaanya sehingga dia (hamba) memutuskan dirinya dengan keduniaan. Setelah putuslah dia dengan hal-hal keduniaan, maka ketentuan dan kerja Allah akan terzahir melalui orang itu dan lepaslah ia dari hal-hal kedunian. Tinggallah padanya roh sahaja.

Pada peringkat ini tidaklah Nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tenteang Tauhid (KeEsaan Allah). Pada hakikatnya tidakada pelakuatau penggerakatau yang mendiamkan kecuali Allah s.w.t., tidak ada baik dan tidak ada jahat, tidak ada rugi dan tidak ada untung, dantidak ada faedah dan tidak ada anugerah dan tidak ada sekatan, tidak ada terbuka dan tidak ada tertutup, mati dan hidup, mulai dan hina, kaya dan papa dan segala-galanya melainkan adalah dalam genggaman Allah s.w.t.

Hamba Allah itupun jadilah seperti bayi di pangkuan ibunya atau seperti orang mati yang sedang dimandikan atau seperti bola (melambung, bergolek, ke atas , ke tepi, dan ke tengah, sentiasa berubah tempat dan kedudukannya) di kaki pemain bola. Dia tidak ada pada dirinya upaya dan daya. Maka lenyaplah ia keluar darinya dan masuk ke dalam lakuan Allah s.w.t. semata-mata.

Si hamba Allah yang begini tidak Nampak yang lain kecuali Allah dan perbuatan-perbuatanNya. Tidak ada didengar dan diketahuinya kecuali Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka dilihatnya perbuatan dan kerja Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka didengarnya perkataan-perkataan Allah dan jika ia mengetahui sesuatu, maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Ia akan dianugerahi dengan anugerah Allah. Beruntunglah dia, kerana hampirnya dengan Allah. Dia (hamba) akan diperhias dan dipermuliakan. Redhalah ia dengan Allah. Bertambah hampirlah dia dengan Tuhannya. Bertambah cintanya kepada Allah.bertambahlah seronoknya dalam mengenang Allah. Terdirilah ia “di dalam Allah”. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya denga pakaian cahaya ilmu Allah dan terbukalah kepadanya hijab yang melindunginya dari rahsia-rahsia Allah Yang Maha Agung. Dia (hamba) mendengar dan mengingat hanya dari Allah Yang Maha Tinggi. Sentiasalah dia syukur dan solat di hadhrat Allah s.w.t.

Saturday, 22 November 2008

Pembukaan kepada yang Ghaib

Oleh SYEIKH ABDUL QADIR AL-JILANI
Terjemahan Abdul Majid B. Haji Khatib

Syarahan Kedua

Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempoh oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w dan janganlah mengubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan RasulNya, dan jangan sekali-kali menderhaka. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan meyengutuiNya. Allah itu Maha Suci dan tidak sekali-kali mempunyai sifat-sifat yang cela dan kekurangan. Janganlah syak wasangka tentang kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpeganglah teguh kepadaNya. Bermohonlah kepadaNya dantunggulah dengan sabar. Bersatu-padulah dalam mentaati Allah dan jangan berpecah-belah. Cintailah antara satu dengan lain dan janganlah berdengki-dengkian. Jauh diri daripada segala noda dan dosa. Perindahkanlah dirimu dengan taat kepada Allah. Janganlah jauhkan diri dari Allah dan janganlah lupa kepadaNya. Janganlah lengah-lengah untuk bertaubat kapadaNya. Dan kembali kepadaNya. Janganlah jemu dengan memohon ampun kepada Allah siang dan malam, mudah-mudahan kamu dirahmatiNya dan dilindungiNyadari mara bahaya dan azab neraka dan kamu akan diberi kehidupan yang berbahagia dalam syurga dan bersatu dengan Tuhan dan kamu akan diberi nikmat-nikmat dari Allah. Kamu akan menikmati kebahagian dan kesentosaan yang abdi di syurga berserta dengan nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang salih. Berkekalanlah kamu di syurga itu untuk selama-lamanya.

Wednesday, 19 November 2008

Pembukaan kepada yang Ghaib


Oleh SYEIKH ABDUL QADIR AL-JILANI
Terjemahan Abdul Majid B. Haji KhatibSyarahan Pertama

Tiga perkara yang wajib bagi seseorang mukmin dalam semua keadaan ini ialah (a) Melakukan segala perintah Allah; (b) Menjauhkan diri dari segala yang haram; (c) Redha dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Seseorang mukmin hendaklah jangan tidak ada tiga perkara ini. Oleh itu si mukmin hendaklah memikirkan perkara ini, bercakap kepada dirinya tentang perkara ini dan anggotanya melakukan perkara-perkara ini.